Privacybeleid

(1) De gegevens en informatie die de Wederpartij (bezoeker) aan Printbijmij.nl verstrekt, zal Printbijmij.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

(2) Printbijmij.nl handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Printbijmij.nl zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

(3) De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

(4) Bij het bezoeken van de website kan Printbijmij.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

(5) De informatie die Printbijmij.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

(6) Printbijmij.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

(7) Het is Printbijmij.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

(8) Printbijmij.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

(9) Printbijmij.nl zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

(10) De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

(11) De Wederpartij gaat akkoord dat Printbijmij.nl de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken